Prijava za popravljanje ocena:


Prijava za popravni. Popunite prijavu  i prijavite se za popravni.

Napomena: Posto ste imali vise dana za popravni a i zbog zauzetosti kabineta broj mesta je ograničen.

U ponedeljak  ima više mesta.  U utorak 17.   Ostale informacije su  ovde.