Предавање о новинарству


У оквиру изборног предмета Језик, медији и култура, за ученике другог разреда, организовано је предавање о новинарству. Предавач је била Маја Стојановић, дипломирани новинар. Овом приликом ученици су упознати са развојем новинарства кроз историју, а посебан акценат је био на улози медија у савременом свету.

6 ставка(e)

Иницијатори ове теме су професорке Весна Стојановић и Биљана Комад, које на овај начин желе да ученицима приближе свет новинарства и заинтересују их да се прикључе раду новинарске секције.