Предавање магистра физике Александра Симића


Један од циљева савремене школе јесте и што активније укључивање родитеља у рад школе. Леп пример овакве сарадње је предавање магистра физике Александра Симића, оца нашег ученика, о емисији угљен-диоксида при спаљивању пластике. Предавање је реализовано у склопу изборног предмета Примењене науке, а у циљу продубљивања интересовања ученика за све актуелнија питања одрживог развоја.

Слика 1Слика 2Слика 3Слика 4