Понашање на ONLINE платформама


Директорима свих школа је стигао допис Министарства просвете у вези понашања на ONLINE платформама за учење.