Почетак школске године и подела ученика првог разреда по одељењима


Школска година почиње у петак, 1. септембра 2017. године. У прву смену полазе ученици природно-математичког смера и ученици одељења I2 и I3. Ученици друштвено-језичког смера су друга смена. Прва смена почиње у 7.30, а друга смена у 14.00 часова.

Подела ученика првог разреда по одељењима   ———– >   одељења првог разреда

Одељенске старешине:

I1 – Весна Тодосијевић

I2 – Јелена Станојевић

I3 – Јелена Мирић

I4 – Горан Јеремић

I5 – Љиљана Цојић