Планирање и ефикасна реализација наставе по комбинованом моделу (за ученике и наставнике)


По препоруци Министарстава просвете, педагошка служба је омогућила ученицима и наставницима доступност материјала који се односе на подршку у учењу и подршку у планирању и извођењу наставе по комбинованом моделу.
Материјал је на сајту школе постављен током првог полугодишта, али због актулене ситуације, још једном, подсећамо ученике и наставнике на садржај који је у прилогу.

  1. Учење на даљину – за ученике
  2. Методе и технике успешног учења
  3. Праћење онлајн наставе
  4. Учење на даљину – за наставнике