Планирање и ефикасна реализација наставе на даљину


У процесу планирања наставе. тј.часова који се реализују онлајн, тј.на даљину, уз интеракцију са ученицима посредством савремених технологија и свих платформи за учење на даљину, веома је важно упознати се поред предности које овај вид наставе има, и са препрекама које се појављују у раду, на релацији наставник-ученик…

Прочитајте цео текст