Осигурање ученика за школску 2019/2020. годину


Документа у вези осигурања ученика Гимназије у Лазаревцу, у случају несређног случаја;

   Информација за уговарача осигурања ученици и студенти >>

   Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја >>

   Допунски услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја >>

   Допунски услови за осигурање ученика и студената за случај прелома кости услед несрећног случаја >>

   Посебни услови за осигурање ученика и студената за случај хирушке интервенције као последице несрећног случаја >>

   Табела инвалидитета >>

   Потврда о закљученом уговору о осигурању ученика и студената од последица несрећног случаја >>

   Упутство за предају одштетног захтева >>

   Понуда за осигурање ученика од последица несрећног случаја (незгоде) за школску 2019./2020. годину >>