Бесплатно тестирање знања страних језика


EQUILIBRIO – Образовни систем у оквиру свог друштвено одговорног деловања огранизује ново бесплатно тестирање знања страних језика за све заинтересоване ученике гимназија и средњих стручних школа у Београду, прво у овој календарској години.

Бесплатно тестирање знања страних језика за средњошколце се организује како би се ученици упознали са овом врстом тестова, како би сагледали свој тренутни ниво знања и сазнали колико им је усавршавања потребно за студирање у иностранству или полагање међунарадно признатих испита. Бесплатно тестирање знања страних језика ће се одржати у четвртак, 16. јануара 2020. године.

Свим ученицима који се одлуче да провере своје знање страних језика биће издато бесплатно уверење о тренутном нивоу знања страног језика (према Европској скали А1 – Ц2).