ОНЛАЈН – учење на даљину (за ученике)


Педагошкаслужба наше школе припремила је Упутство за ученике за праћење и похађање наставе за ученике Гимназије у Лазаревцу.