СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ


УЏБЕНИЦИ 2016/2017.

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

(оба смера)

 

ПРВИ РАЗРЕД:

 1. Читанка 1, запрвиразредгимназије и средњихстручнихшкола

Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Славко Петаковић

Издавачка кућа „Нови Логос“

 

 1. Граматика 1,запрвиразредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутори: Виолета Кецман, Јадранка Милошевић, Драгана Ћећез-Иљукић

Издавачка кућа „Нови Логос“

 

ДРУГИ РАЗРЕД:

 1. Читанка 2, задругиразредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутори: Бошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра Угреновић

Издавачка кућа „Нови Логос“

 

 1. Граматика 2, задругиразредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутори: Слађана Савовић, Драгана Ћећез-Иљукић, Виолета Кецман

Издавачка кућа „Нови Логос“

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД:

 1. Читанка 3, затрећиразредгимназије и средњихстручнихшкола

Аутори: Бошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Мина Ђурић

Издавачка кућа „Нови Логос“

 

 1. Српскијезикзатрећиразредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутор: Душка Кликовац

Издавачка кућа „Едука“

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:

 1. Читанказа 4. разредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутори: Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ

Издавачка кућа „Klett“

 

 1. Граматика, уџбеникза 4. разредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутори: Весна Ломпар, Александра Антић

Издавачка кућа: „Klett“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

VersionOriginale 1, француски језик за први разред средње школе ,MoniqueDenyer,AgustinGarmendia, MarieLaureLions-Olivieri,  „KLETT”+

ПОЧЕТНИ    Belleville 1, француски језик за први и други разред средње школеFloreCuny, AnneMarieJohnson, AudreyNdata, SylviaLair, „DATASTATUS”

 

Други разред

Belleville 2,   француски језик за први и други разред средње школе, ThieryGallier, OdileGrandClement, AlineVolte, „DATASTATUS”

 

Трећи разред

Belleville 3, француски језик за за трећи и четврти разред средње школе ThieryGallier, OdileGrandClement, AlineVolte, VickiMoore, „DATASTATUS”

 

Четврти разред

Француски језик за гимназије Нада Петровић, Веран Станојевић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Belleville 1, француски језик за први и други разред средње школе   FloreCuny, AnneMarieJohnson, AudreyNdata, SylviaLair, „DATASTATUS”

 

Други разред

Belleville 2, француски језик за први и други разред средње школе, ThieryGallier, OdileGrandClement, AlineVolte, „DATASTATUS”

 

Трећи разред

Belleville 3, француски језик за за трећи и четврти разред средње школе ThieryGallier, OdileGrandClement, AlineVolte, VickiMoore, „DATASTATUS”

 

Четврти разред

Belleville 3, француски језик за трећи и четврти разред средње школе ThieryGallier, OdileGrandClement, AlineVolte, VickiMoore, „DATASTATUS”

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Solutions, Pre- intermediate,  Novi Logos, Tim Falla, Paul A.Davis  ( за одељења  1/1 и 1/2)

Solutions, Pre-Intermediate, The English Book ( одењеље 1/3)

 

Други разред

Solutions,  Intermediate,  Novi Logos, Tim Falla, Paul A.Davis  ( за сва одељења)

 

Трећи разред

Solutions, Upper- intermediate,  Novi Logos, Tim Falla, Paul A.Davis  ( одељење 3/2)

Success, Upper- intermediate , Акроноло  (одељење 3/1 и 3/3)

 

Четврти разред

Solutions, Advanced,  Novi Logos, Tim Falla, Paul A.Davis   ( одељење 4/1)

Success, Advanced,  Акроноло  ( одељење 4/2 и 4/3)

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Solutions, Pre-Intermediate, The English Book

 

Други разред

Solutions, Intermediate, The English Book

 

Трећи разред

Solutions, Upper-Intermediate, The English Book

 

Четврти разред

Solutions, Upper-Intermediate, The English Book

 

РУСКИ  ЈЕЗИК

(оба смера)

Први разред

До встречи  в России 1

Уџбеник и радна свеска за први разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

 

Други разред

До встречи  в России 2

Уџбеник и радна свеска за други разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

 

Трећи разред

До встречи  в России 3

Уџбеник и радна свеска за трећи  разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

 

Четврти разред

До встречи  в России 4

Уџбеник и радна свеска за четврти  разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

(оба смера)

Први разред

Латински језик за гимназије-прва година учења, Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић, 2003.година

ЈП „Завод за уџбенике“

 

Други  разред

Латински језик други разред гимназије , М. Пакиж, Тања К. Ваш, М. Кисић,  2003.година

ЈП „Завод за уџбенике“

 

ГЕОГРАФИЈА

(оба смера)

Први разред

Географија за први разред гимназије

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

„KLETT”

 

Други разред

Географија 2, уџбеник за други разред гимназије

Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић

„НОВИ ЛОГОС”

 

Трећи разред

Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

„KLETT”

 

 

 

ИСТОРИЈА

Друштвени смер 

Први разред

„ФРЕСКА” Историја за први разред општег, друштвено- језичког и природно- математичког смера Снежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивоје Радић, 2013.

 

Други разред

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Историја за гимназије општег и друштвено- језичког смера Смиља Марјановић Душанић, Марко Шуица , 2002.

 

Трећи разред

ФРЕСКА” Историја за трећи разред опште гимназије и трећи. разред друштвено- језичког смера

Радош Љушић 2012.

 

Четврти разред

Историја IV – уџбеник за трећи разред гимназије природно- математичког смера, четврти разред гимназије друштвено- језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Мира Радојевић

.„KLETT”  2014.

 

Природно-математички смер

 

Први разред

„ФРЕСКА” Историја за први разред општег, друштвено- језичког и природно- математичког смера Снежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивоје Радић, 2013.

 

Други разред

„ФРЕСКА” Историја за други разред гимназије природно- математичког смера

Биљана Крстић, Александар Крстић, 2013.

 

Трећи разред

KLETT” Историја IV – уџбеник за трећи разред гимназије природно- математичког смера, четврти разред гимназије друштвено- језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар Мира Радојевић , 2014.

 

БИОЛОГИЈА

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Биологија за гимназије и пољопривредну школу, Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић, 2003год.

 

Други разред

Биологија за гимназију друштвено-језичког смера, Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић, 2003 год.

 

Трећи разред

Биологија за гимназију друштвено-језичког смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Гордана Матић, Александра Кораћ,  Драгана Цветковић, 2004 год.

 

Природно-математички смер

Први разред

Биологија за I разред гимназије и пољопривредне школе, Н.Шербан, М. Цвијан, Р. Јанчић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

 

Други разред

Биологија за II разред гимназије природно-математичког смера, Б. Петров, М. Калезић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

 

Трећи разред

Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера, Р. Коњевић, Г. Цвејић, Ј. Ђорђевић, Н.Недељковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

 

Четврти разред

Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера, Д. Цветковић, Д. Лакушић, А. Кораћ, С. Јовановић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

 

ФИЗИКА

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Физика за гимназије, Милан Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 2003 год.

Физика 1 – збирка задатака и тестова за први  разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ” 2010 год.

 

Други разред

Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера, Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 2005 год.

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера, Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 2005 год.

 

Трећи разред

Физика за гимназију општег и друштвено-језичког смера, Милан Распоповић, Зоран Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 2007 год.

 

Четврти разред

Физика за општу гимназију и гимназију друштвено- језичког смера, Милан Распоповић и др, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 2008 год.

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Физика за гимназије, Милан Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 2003 год.

Физика 1 – збирка задатака и тестова за први  разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ” 2010 год.

 

Други разред

Физика за гимназију природно-математичког смера, Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 2005 год.

Физика 2 – збирка задатака и тестова за други  разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ”, 2010 год.

 

Трећи разред

Физика за гимназију природно-математичког смера, Милан Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 2007 год.

Збирка задатака – Физика 3 – за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург, Коста Панић, „КРУГ”, 2010 год.

 

Четврти разред

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти  разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ”, 2010 год.

 

 

АСТРОНОМИЈА

Астрономија  за гимназију природно-математичког смера, Милан Димитријевић, Александар Томић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1994 год.

 

 

ХЕМИЈА

Друштвено-језички смер

Први разред

Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе, Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић, Милена Шурјановић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1991 год.

Збирка решених задатака из опште инеорганске хемије за гимназије и средње стручне школе,  Лија Стефан,  JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 2003 год.

 

Други разред

Органска хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње школе: рударско-геолошку, шумарску, графичку, трговинску и угоститељску,   Владимир Павловић, Раде Марковић

601-04-185/91 од 20.6.1991.

Хемијски практикум за гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, 1988. Год

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно- математичког смера, медицинску и пољопривредну школу, Розалија Хорват, Милоје Ракочевић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1988 год.

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно- математичког смера, медицинску и пољопривредну школу Милена Шурјановић, Радивој Николајевић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1987.

 

 

Други разред

Неорганска хемија за општу и гимназију природно-математичког смера, пољопривредну и медицинску

школу, Розалија Хорват,  650-02-48/93-01 од 18.4.1994.

Хемијски практикум за гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, 1988. год.

 

Трећи разред

Хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску, пољопривредну и фризерску школу, Александра Стојиљковић ,

Хемијски практикум за гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, 1989. год.

Збирка задатака из хемије за трећи у четврти разред опште гимназије и гимназије периродно-математичког смера, месицинску школу и за ветеринарског техничара, Јанош Чанади, Велимир

Попсавин, 1993.

 

Четврти разред

Хемија за општу гимназију у гимназију природно-математичког смера, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, 1993.

Збирка задатака из хемије за трећи у четврти разред опште гимназије и гимназије периродно-математичког смера, месицинску школу и за ветеринарског техничара, Јанош Чанади, Велимир

Попсавин, 1993.

 

Сви уџбеници за хемију су у издању Завода за уџбенике, Београд

 

МАТЕМАТИКА

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно ,Павле Миличић и др.          ЈП ,,Завод за уџбенике”1991 год.

Збирка решених задатака из математике 1, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Други разред

Математика за општу гимназију и гимназију друштвеног смера и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно, Бранимир Шешеља и др. ЈП ,,Завод за уџбенике”1991 год.

Збирка решених задатака из математике 2, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Трећи разред

Математика за гимназију друштвено – језичког смера и стручне школе: медицинску, шумарску, дизајнерску, трговинску, угоститељску и правну, Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић         ЈП ,,Завод за уџбенике”1989 год.

Збирка решених задатака из математике 3, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год

.

Четврти разред

Математика са збирком задатака за гимназију друштвено – језичког смера и стручне школе са два часа недељно, Ендре Пап, Загорка Лозанов Црвенковић,  ЈП ,,Завод за уџбенике”1990 год.

Збирка решених задатака из математике 4, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно , Павле Миличић и др.         ЈП ,,Завод за уџбенике”1991.

Збирка решених задатака из математике 1, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Други разред

Математика за гимназију природно – математичког смера, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић,  ЈП ,,Завод за уџбенике”1991 год.

Збирка решених задатака из математике 2, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Трећи разред

Математика за општу гимназију и гимназију природно – математичког смера,  Јован Кечкић,                  ЈП ,,Завод за уџбенике”1988 год.

Збирка решених задатака из математике 3, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Четврти разред

Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно, Милутин Обрадовић, Душан Георгијев,  ЈП ,,Завод за уџбенике”1990 год.

Збирка решених задатака из математике 4, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Информатика, уџбеник за 1. разред гимназије ,Филип Марић ,,Клетт”2014.

 

Други разред

Информатика за други разред гимназије,  Филип Марић, Душко Трифуновић, Ива Кљајић, Оливера Грачанин   ,,Клетт”2015.

 

Трећи разред

Информатика и рачунарство 3 за трећи разред гимназије,Милан Чабаркапа  ,,Круг”2015.

 

Четврти разред

Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије друштвено – језичког смера, Зорица Лекић                ЈП ,,Завод за уџбенике”2007.

 

 

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Информатика, уџбеник за 1. разред гимназије, Филип Марић   ,,Клетт”2014.

 

Други разред

Информатика за други разред гимназије, Филип Марић, Душко Трифуновић, Ива Кљајић, Оливера Грачанин  ,,Клетт”2015.

 

Трећи разред

Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије,  Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић ,  ЈП ,,Завод за уџбенике”2013.

 

Четврти разред

Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић,  ЈП ,,Завод за уџбенике”2016.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

(оба смера)

 

Први разред

Сања Маринковић: Музичка култура за гимназије, Завод за уџбенике, 2013, Београд

 

Други разред

Сања Маринковић: Музичка култура за први разред гимназије друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, 2014, Београд

 

Трећи разред

Сања Маринковић: Музичка култура за први разред гимназије природно-математичког смера и гимназије општег типа, Завод за уџбенике, 2014, Београд

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Ликовна култура-уџбеник за први разред гимназије друштвено-језичког  смера и специјализовано-филолошка одељења, Марина Чудов

 

Други разред

Ликовна култура-уџбеник за други  разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења, Лидија Жупанић Шуица

 

 

Трећи разред

Ликовна култура-уџбеник за трећи  разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења, Лидија Жупанић Шуица

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Ликовна култура-уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, Марина Чудов

 

Други разред

Ликовна култура-уџбеник за други  разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, Лидија Жупанић Шуица

 

Трећи разред

Ликовна култура-уџбеник за трећи  разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, Лидија Жупанић Шуица,

 

 

 

 

УЏБЕНИЦИ 2016/2017.

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

(оба смера)

 

ПРВИ РАЗРЕД:

 1. Читанка 1, запрвиразредгимназије и средњихстручнихшкола

Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Славко Петаковић

Издавачка кућа „Нови Логос“

 

 1. Граматика 1,запрвиразредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутори: Виолета Кецман, Јадранка Милошевић, Драгана Ћећез-Иљукић

Издавачка кућа „Нови Логос“

 

ДРУГИ РАЗРЕД:

 1. Читанка 2, задругиразредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутори: Бошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра Угреновић

Издавачка кућа „Нови Логос“

 

 1. Граматика 2, задругиразредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутори: Слађана Савовић, Драгана Ћећез-Иљукић, Виолета Кецман

Издавачка кућа „Нови Логос“

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД:

 1. Читанка 3, затрећиразредгимназије и средњихстручнихшкола

Аутори: Бошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Мина Ђурић

Издавачка кућа „Нови Логос“

 

 1. Српскијезикзатрећиразредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутор: Душка Кликовац

Издавачка кућа „Едука“

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:

 1. Читанказа 4. разредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутори: Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ

Издавачка кућа „Klett“

 

 1. Граматика, уџбеникза 4. разредгимназија и средњихстручнихшкола

Аутори: Весна Ломпар, Александра Антић

Издавачка кућа: „Klett“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

VersionOriginale 1, француски језик за први разред средње школе ,MoniqueDenyer,AgustinGarmendia, MarieLaureLions-Olivieri,  „KLETT”+

ПОЧЕТНИ    Belleville 1, француски језик за први и други разред средње школеFloreCuny, AnneMarieJohnson, AudreyNdata, SylviaLair, „DATASTATUS”

 

Други разред

Belleville 2,   француски језик за први и други разред средње школе, ThieryGallier, OdileGrandClement, AlineVolte, „DATASTATUS”

 

Трећи разред

Belleville 3, француски језик за за трећи и четврти разред средње школе ThieryGallier, OdileGrandClement, AlineVolte, VickiMoore, „DATASTATUS”

 

Четврти разред

Француски језик за гимназије Нада Петровић, Веран Станојевић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Belleville 1, француски језик за први и други разред средње школе   FloreCuny, AnneMarieJohnson, AudreyNdata, SylviaLair, „DATASTATUS”

 

Други разред

Belleville 2, француски језик за први и други разред средње школе, ThieryGallier, OdileGrandClement, AlineVolte, „DATASTATUS”

 

Трећи разред

Belleville 3, француски језик за за трећи и четврти разред средње школе ThieryGallier, OdileGrandClement, AlineVolte, VickiMoore, „DATASTATUS”

 

Четврти разред

Belleville 3, француски језик за трећи и четврти разред средње школе ThieryGallier, OdileGrandClement, AlineVolte, VickiMoore, „DATASTATUS”

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Solutions, Pre- intermediate,  Novi Logos, Tim Falla, Paul A.Davis  ( за одељења  1/1 и 1/2)

Solutions, Pre-Intermediate, The English Book ( одењеље 1/3)

 

Други разред

Solutions,  Intermediate,  Novi Logos, Tim Falla, Paul A.Davis  ( за сва одељења)

 

Трећи разред

Solutions, Upper- intermediate,  Novi Logos, Tim Falla, Paul A.Davis  ( одељење 3/2)

Success, Upper- intermediate , Акроноло  (одељење 3/1 и 3/3)

 

Четврти разред

Solutions, Advanced,  Novi Logos, Tim Falla, Paul A.Davis   ( одељење 4/1)

Success, Advanced,  Акроноло  ( одељење 4/2 и 4/3)

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Solutions, Pre-Intermediate, The English Book

 

Други разред

Solutions, Intermediate, The English Book

 

Трећи разред

Solutions, Upper-Intermediate, The English Book

 

Четврти разред

Solutions, Upper-Intermediate, The English Book

 

РУСКИ  ЈЕЗИК

(оба смера)

Први разред

До встречи  в России 1

Уџбеник и радна свеска за први разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

 

Други разред

До встречи  в России 2

Уџбеник и радна свеска за други разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

 

Трећи разред

До встречи  в России 3

Уџбеник и радна свеска за трећи  разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

 

Четврти разред

До встречи  в России 4

Уџбеник и радна свеска за четврти  разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

(оба смера)

Први разред

Латински језик за гимназије-прва година учења, Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић, 2003.година

ЈП „Завод за уџбенике“

 

Други  разред

Латински језик други разред гимназије , М. Пакиж, Тања К. Ваш, М. Кисић,  2003.година

ЈП „Завод за уџбенике“

 

ГЕОГРАФИЈА

(оба смера)

Први разред

Географија за први разред гимназије

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

„KLETT”

 

Други разред

Географија 2, уџбеник за други разред гимназије

Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић

„НОВИ ЛОГОС”

 

Трећи разред

Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

„KLETT”

 

 

 

ИСТОРИЈА

Друштвени смер 

Први разред

„ФРЕСКА” Историја за први разред општег, друштвено- језичког и природно- математичког смера Снежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивоје Радић, 2013.

 

Други разред

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Историја за гимназије општег и друштвено- језичког смера Смиља Марјановић Душанић, Марко Шуица , 2002.

 

Трећи разред

ФРЕСКА” Историја за трећи разред опште гимназије и трећи. разред друштвено- језичког смера

Радош Љушић 2012.

 

Четврти разред

Историја IV – уџбеник за трећи разред гимназије природно- математичког смера, четврти разред гимназије друштвено- језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Мира Радојевић

.„KLETT”  2014.

 

Природно-математички смер

 

Први разред

„ФРЕСКА” Историја за први разред општег, друштвено- језичког и природно- математичког смера Снежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивоје Радић, 2013.

 

Други разред

„ФРЕСКА” Историја за други разред гимназије природно- математичког смера

Биљана Крстић, Александар Крстић, 2013.

 

Трећи разред

KLETT” Историја IV – уџбеник за трећи разред гимназије природно- математичког смера, четврти разред гимназије друштвено- језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар Мира Радојевић , 2014.

 

БИОЛОГИЈА

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Биологија за гимназије и пољопривредну школу, Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић, 2003год.

 

Други разред

Биологија за гимназију друштвено-језичког смера, Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић, Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић, 2003 год.

 

Трећи разред

Биологија за гимназију друштвено-језичког смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Гордана Матић, Александра Кораћ,  Драгана Цветковић, 2004 год.

 

Природно-математички смер

Први разред

Биологија за I разред гимназије и пољопривредне школе, Н.Шербан, М. Цвијан, Р. Јанчић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

 

Други разред

Биологија за II разред гимназије природно-математичког смера, Б. Петров, М. Калезић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

 

Трећи разред

Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера, Р. Коњевић, Г. Цвејић, Ј. Ђорђевић, Н.Недељковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

 

Четврти разред

Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера, Д. Цветковић, Д. Лакушић, А. Кораћ, С. Јовановић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.

 

ФИЗИКА

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Физика за гимназије, Милан Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 2003 год.

Физика 1 – збирка задатака и тестова за први  разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ” 2010 год.

 

Други разред

Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера, Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 2005 год.

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера, Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 2005 год.

 

Трећи разред

Физика за гимназију општег и друштвено-језичког смера, Милан Распоповић, Зоран Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 2007 год.

 

Четврти разред

Физика за општу гимназију и гимназију друштвено- језичког смера, Милан Распоповић и др, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 2008 год.

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Физика за гимназије, Милан Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 2003 год.

Физика 1 – збирка задатака и тестова за први  разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ” 2010 год.

 

Други разред

Физика за гимназију природно-математичког смера, Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, 2005 год.

Физика 2 – збирка задатака и тестова за други  разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ”, 2010 год.

 

Трећи разред

Физика за гимназију природно-математичког смера, Милан Распоповић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 2007 год.

Збирка задатака – Физика 3 – за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург, Коста Панић, „КРУГ”, 2010 год.

 

Четврти разред

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти  разред гимназије, Наташа Чалуковић, „КРУГ”, 2010 год.

 

 

АСТРОНОМИЈА

Астрономија  за гимназију природно-математичког смера, Милан Димитријевић, Александар Томић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1994 год.

 

 

ХЕМИЈА

Друштвено-језички смер

Први разред

Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе, Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић, Милена Шурјановић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1991 год.

Збирка решених задатака из опште инеорганске хемије за гимназије и средње стручне школе,  Лија Стефан,  JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 2003 год.

 

Други разред

Органска хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње школе: рударско-геолошку, шумарску, графичку, трговинску и угоститељску,   Владимир Павловић, Раде Марковић

601-04-185/91 од 20.6.1991.

Хемијски практикум за гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, 1988. Год

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно- математичког смера, медицинску и пољопривредну школу, Розалија Хорват, Милоје Ракочевић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1988 год.

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно- математичког смера, медицинску и пољопривредну школу Милена Шурјановић, Радивој Николајевић, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 1987.

 

 

Други разред

Неорганска хемија за општу и гимназију природно-математичког смера, пољопривредну и медицинску

школу, Розалија Хорват,  650-02-48/93-01 од 18.4.1994.

Хемијски практикум за гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, 1988. год.

 

Трећи разред

Хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску, пољопривредну и фризерску школу, Александра Стојиљковић ,

Хемијски практикум за гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић, 1989. год.

Збирка задатака из хемије за трећи у четврти разред опште гимназије и гимназије периродно-математичког смера, месицинску школу и за ветеринарског техничара, Јанош Чанади, Велимир

Попсавин, 1993.

 

Четврти разред

Хемија за општу гимназију у гимназију природно-математичког смера, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, 1993.

Збирка задатака из хемије за трећи у четврти разред опште гимназије и гимназије периродно-математичког смера, месицинску школу и за ветеринарског техничара, Јанош Чанади, Велимир

Попсавин, 1993.

 

Сви уџбеници за хемију су у издању Завода за уџбенике, Београд

 

МАТЕМАТИКА

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно ,Павле Миличић и др.          ЈП ,,Завод за уџбенике”1991 год.

Збирка решених задатака из математике 1, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Други разред

Математика за општу гимназију и гимназију друштвеног смера и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно, Бранимир Шешеља и др. ЈП ,,Завод за уџбенике”1991 год.

Збирка решених задатака из математике 2, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Трећи разред

Математика за гимназију друштвено – језичког смера и стручне школе: медицинску, шумарску, дизајнерску, трговинску, угоститељску и правну, Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић         ЈП ,,Завод за уџбенике”1989 год.

Збирка решених задатака из математике 3, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год

.

Четврти разред

Математика са збирком задатака за гимназију друштвено – језичког смера и стручне школе са два часа недељно, Ендре Пап, Загорка Лозанов Црвенковић,  ЈП ,,Завод за уџбенике”1990 год.

Збирка решених задатака из математике 4, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно , Павле Миличић и др.         ЈП ,,Завод за уџбенике”1991.

Збирка решених задатака из математике 1, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Други разред

Математика за гимназију природно – математичког смера, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић,  ЈП ,,Завод за уџбенике”1991 год.

Збирка решених задатака из математике 2, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Трећи разред

Математика за општу гимназију и гимназију природно – математичког смера,  Јован Кечкић,                  ЈП ,,Завод за уџбенике”1988 год.

Збирка решених задатака из математике 3, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

Четврти разред

Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно, Милутин Обрадовић, Душан Георгијев,  ЈП ,,Завод за уџбенике”1990 год.

Збирка решених задатака из математике 4, Вене Богославов ЈП ,,Завод за уџбенике”2008 год.

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Информатика, уџбеник за 1. разред гимназије ,Филип Марић ,,Клетт”2014.

 

Други разред

Информатика за други разред гимназије,  Филип Марић, Душко Трифуновић, Ива Кљајић, Оливера Грачанин   ,,Клетт”2015.

 

Трећи разред

Информатика и рачунарство 3 за трећи разред гимназије,Милан Чабаркапа  ,,Круг”2015.

 

Четврти разред

Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије друштвено – језичког смера, Зорица Лекић                ЈП ,,Завод за уџбенике”2007.

 

 

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Информатика, уџбеник за 1. разред гимназије, Филип Марић   ,,Клетт”2014.

 

Други разред

Информатика за други разред гимназије, Филип Марић, Душко Трифуновић, Ива Кљајић, Оливера Грачанин  ,,Клетт”2015.

 

Трећи разред

Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије,  Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић ,  ЈП ,,Завод за уџбенике”2013.

 

Четврти разред

Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић,  ЈП ,,Завод за уџбенике”2016.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

(оба смера)

 

Први разред

Сања Маринковић: Музичка култура за гимназије, Завод за уџбенике, 2013, Београд

 

Други разред

Сања Маринковић: Музичка култура за први разред гимназије друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, 2014, Београд

 

Трећи разред

Сања Маринковић: Музичка култура за први разред гимназије природно-математичког смера и гимназије општег типа, Завод за уџбенике, 2014, Београд

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред

Ликовна култура-уџбеник за први разред гимназије друштвено-језичког  смера и специјализовано-филолошка одељења, Марина Чудов

 

Други разред

Ликовна култура-уџбеник за други  разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења, Лидија Жупанић Шуица

 

 

Трећи разред

Ликовна култура-уџбеник за трећи  разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења, Лидија Жупанић Шуица

 

Природно-математички смер

 

Први разред

Ликовна култура-уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, Марина Чудов

 

Други разред

Ликовна култура-уџбеник за други  разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, Лидија Жупанић Шуица

 

Трећи разред

Ликовна култура-уџбеник за трећи  разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, Лидија Жупанић Шуица,