Oбавештење за другу годину – избор предмета за трећу годину (допуњена вест)


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА: На предлог ученика другог разреда, Педагошки колегијум Гимназије у Лазаревцу проширио је листу изборних предмета за следећу школску годину. Ученици који су се већ определили могу у проширеном упитнику направити нови избор.

За мање групе пријављених ученика (15 и мање) не може се организовати настава, и у том случају ученици ће бити позвани да се одлуче за неки од оних предмета где постоји могућност формирања групе

Планови за све изборне предмете се налазе у наставку!

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДРУГУ ГОДИНУ – ИЗБОР ПРЕДМЕТА ЗА ТРЕЋУ ГОДИНУ

Педагошки колегијум Гимназије у Лазаревцу изабрао је пакет од 5 изборних предмета за трећи разред школске 2020/2021.године:

Примењене науке 1 ,   Примењене науке 2 ,   Религија и цивилизације ,   Методологија научног истраживања и  Савремене технологије .

Програме за које се ђаци одлуче у трећој години имаће и у четвртој. Настава ће бити пројектна, заступљена са по 2 часа недељно.

Ученици бирају два изборна програма. То су 4 часа недељно. Ови часови се не морају одржавати у школи. Уџбеници за ове предмете не постоје јер су интердисциплинарни.

И за ове изборне предмете ученици ће добијати бројчане оцене које улазе у просек. Оцена зависи од ангажмана ђака, групног рада и продукта истраживања.

Изборни предмети од треће године треба да усмере ученике ка одређеним научним дисциплинама на факултетима.

Тако Примењене науке 1 воде као медицини, биологији, хемији.

План и програм

Примењене науке 2 ка техници и технологији и уводе ученике у поље машинства, технологије, електротехнике.

План и програм

Религија и цивилизације даје усмерење ка Факултету политичких наука, историји, социологији, географији. Овај предмет је концепцијски нов и другачији је од концепта Верске наставе. Док Верска настава третира догму и веру, Религија и цивилизације поступају проблемски, научно, рационално, третирајући развој цивилизације.

План и програм

Методологија научног истраживања третира различите научне приступе од експеримената, преко емпиријских студија случаја. Ученици ће се упознати који су то начини да се научно приђе истраживању одређених појава.

План и програм

Савремене технологије обрађиваће теме као што су паметни градови, како се развијају савремене технологије, како одржати безбедност на мрежи, роботика, мобилна технологија.

План и програм

Основи геополитике

План и програм

Образовање за одрживи развој

План и програм

Економија и бизнис

План и програм

Уметност и дизајн

План и програм