Обавештење – присуство ученика на on line часовима


Овим путем упознајемо ученике наше школе и њихове родитеље да су ученици дужни да онлајн наставу прате уз укључен микрофон и камеру. У супротном, ученици ће бити евидентирани као одсутни. Одсуство са часа (због нестанка струје, проблема са интернетом или неког другог проблема у вези са уређајем) може оправдати родитељ, писмено, слањем мејла разредном старешини.
Такође, уколико ученик нема техничких могућности за овај вид наставе, родитељ о томе треба да обавести разредног старешину.
Ученици који буду наставили да злоупотребљавају ситуацију и избегавају учешће на конференцијским часовима, због изостанака, биће неоцењени и упућени на разредни испит.