Нови распоред часова који важи од 25. 2. 2019. године


Нови распоред часова који важи од 25. 2. 2019. године(почетак другог полугодишта, прва смена 2. и 4. разред а друга смена 1. и 3. разред):

Први и трећи разред: http://raspored.rs/pub/?pid=dtl&v=o

Други и четврти разред: http://raspored.rs/pub/?pid=1gel&v=o