Ништа без цвећа


Ништа без цвећа и помоћи родитеља наших ученика! Хвала породици Мирковић која је гимназији најпре дала троје изврсних ученика из своје дивне породице, а заслужни су и за ово ново цвеће!

5 ставка(e)