Међународни дан математике


mdm logo

У недељу 14. марта 2021. године је Међународни дан математике. Тим поводом ће у Србији бити реализовано неколико догађаја који имају за циљ да популаришу математику, као науку која је одиграла значајну улогу у развоју цивилизације, а која има и велики значај за садашњост и будућност цивилизације.
Тим поводом предвидели смо следећи програм:

 • 1. Обраћање Друштва математичара Србије јавности
 • 2. Ревијално online математичко такмичење грађана Србије
  • Такмичење се реализује у недељу 14.03.2021. у периоду од 08:00 до 18:00 часова
  • Такмичење је ревијалног карактера
  • Циљ такмичења је популаризација математике без страха и икаквих предрасуда и одмеравање пре свега сопствених способности логичког закључивање
  • Такмичење је отвореног типа у само једној категорији за све грађане од  7 до 77 година (и на даље)
  • Садржи 5 задатака вишеструког избора (А, Б, В, Г, Д, Н) који се бодују са по 20 бодова и чија се решења шаљу анонимно (а и не морају се слати)
  • У 18 часова се објављује 5 одговора и свако може да процени себе у интервалу од 0 – 100 бодова.
  • Линк за приступ задацима је https://dms.rs/revijalno-takmicenje-2021/ , а линк за попуњавање одговора ће бити написан уз задатке које преузму са сајта
 • 3. Промоције часописа “Тангента” и других издања Друштва математичара Србије (недеља од 18:00 часова)
 • 4. Програми подружница Друштва математичара Србије
 • 5. Појединачни популаризациони програми чланова Друштва математичара Србије.