Контакт


Адреса:

Гимназија Лазаревац

Доситеја Обрадовићa 6

11550 Лазаревац

Телефон:

011/8129 – 480

Е-mail адресе и телефони:

-Директор:                        direktor@gimnazijalazarevac.edu.rs

060 5805 701

-Секретар:                         sekretar@gimnazijalazarevac.edu.rs

060 5805 703

-Педагог:                          pedagog@gimnazijalazarevac.edu.rs

060 5805 702

-Рачуноводство:    racunovodstvo@gimnazijalazarevac.edu.rs

-Општа:                            gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs

ПИБ: 101132022

Матични број: 17079638