Јавне набавке   Recently updated !


2018

 

Измена конкурсне документације 16. 3. 2018. >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA  >>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA  >>

 

2017/2018

ОБАВЕШТЕЊE о закљученом уговору  – извођење екскурзије четвртог разреда >>

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –   ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –   ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА >>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  >>

—————————————————————————————–

ОБАВЕШТЕЊE о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – извођење екскурзије четвртог разреда >>

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –   ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –   ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ>>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА >>

2016/2017

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –   ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ>>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ  >>

1.11.2016. – Измена конкурсне документације >>

1.11.2016. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда >>

8.11.2016. -Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације >>

30.11.2016. – Одлука о додели уговора и Одлука о обустави поступка за јавну набавку услуга – извођење екскурзије