Јавне набавке


2019

3. 5. 2019.  8_Odluka o dodeli ugovora

22. 4. 2019. – 5_Poziv za podnošenje ponuda 4_Konkursna dokumentacija – Извођење екскурзије

28. 3. 2019.  – 5_Poziv za podnošenje ponuda 4_Konkursna dokumentacija –  ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА

2018

12. 12. 2018.  Обавештење о закљученом Уговору

30. 11. 2018. –  OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  – школски намештај

16. 11. 2018. – Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – школски намештај, ЈН бр. 1.2.1/18

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга – извођење екскурзије, партије 2. и 3. >>

Решење о исправци техничке грешке >>

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга – извођење екскурзије, ЈН бр. 1.2.1/18 >>

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA >>

Измена и допуна конкурсне документације 19.3.2018. >>

Измена конкурсне документације 16. 3. 2018. >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA >>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA >>

2017/2018

ОБАВЕШТЕЊE о закљученом уговору – извођење екскурзије четвртог разреда >>

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА >>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА >>

—————————————————————————————–

ОБАВЕШТЕЊE о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – извођење екскурзије четвртог разреда >>

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ>>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА >>

2016/2017

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ>>

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ >>

1.11.2016. – Измена конкурсне документације >>

1.11.2016. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда >>

8.11.2016. -Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације >>

30.11.2016. – Одлука о додели уговора и Одлука о обустави поступка за јавну набавку услуга – извођење екскурзије