Јавне набавке


2020.

31.03.2020. Обустава поступка Јавне набавке

10.03.2020. Конкурсна документација за извођење екскурзије

10.03.2020. Позив за подношење помуда за извођење екскурзија

2019.

19.12.2019. – Обавештење о обустави поступка >>

19,11,2019, – Одговор на захтев за појашњење >>

13.11.2019. – Обавештење о продужетку рока за подношење пријава >>

13.11.2019. – Измена конкурсне документације >>

13.11.2019. – Одговор на захтев за појашњење >>

15.10.2019. – Конкурсна документација за екскурзију >>

15.10.2019. – Позив за подношење понуда за екскурзију >>

22.08.2019. -Konkursna dokumentacija >>

22.08.2019. -Poziv za podnosenje ponuda >>

22.08.2019. -Obavestenje o zakljucenom ugovoru >>

20. 5. 2019. – Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda >>

3. 5. 2019. – О Д Л У К У  о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – Извођење излета >>

22. 4.  2019. –  П О З И В за подношење понуда за јавну набавку услуга – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ >>

22. 4. 2019. –  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ >>

28. 3. 2019. –  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА – >>

28. 3. 2019. – П О З И В за подношење понуда за јавну набавку услуга – извођење излета >>

2018

10. 12. 2018. – Обавештење о закљученом Уговору Школски намештај >>

30. 11. 2018. – Oдлука о додели уговора  – Школски намештај >>

16. 11. 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА -Школски намештај >>

16. 11. 2018 – Poziv za podnošenje ponuda – Школски намештај >>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА >>