Изазови дигиталног света

По други пут у последњих петнаест дана, своје снаге удружили су педагог Драгана Матић, професор информатике Стјепан Хелдрих и професорка енглеског језика и предавач за изборни предмет Језик, медији и култура, Милица Богосављевић, како би наше ученике што детаљније упознали и суочили са изазовима дигиталног света. Свако од њих је из своје перспективе говорио о проблематици дигиталног насиља. Присутни ученици могли су сазнати како да препознају осетљиву границу између виртуелне забаве и насиља, шта да чине ако уоче да је неко из њихове близине постао предмет шиканирања на друштвеним мрежама или ако се сами нађу у позицији жртве. Доста пажње посвећено је и питањима превенције. Кроз ова предавања до сада су прошли ученици првог и другог разреда. За похвалу је озбиљност са којом су ученици прихватили ову тему и мотивација да учествују у разматрању размера и последица овог проблема.

Leave a Comment