Инструкције о конкурсима објављеним пре и у току ванредног стања


Инструкције о конкурсима објављеним пре и у току ванредног стања Министарства просвете >>

Рок за пријаву кандидата је до 06.06.2020.