Годишњи програм рада 2018/2019. година


Годишњи  програм  рада- школска 2018/2019. година

I,IIи IIIразред има 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана.

У IV разреду има 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.

 

Прво полугодиште

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2019. године.

 

Друго полугодиште

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године, a завршава се у петак, 21. јуна 2019. године. Друго полугодиште за ученике IV разреда завршава се у четвртак, 24. маја 2019. године.

 

Зимски распуст

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 31. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. Године.

 

Пролећни распуст

Пролећни распуст почиње у петак, 26. априла 2019. године, а завршава се у петак, 3. маја 2019. године.

 

Летњи распуст

За ученике првог, другог и трећег летњи распуст почиње у петак, 21. јуна 2019. године, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године. За ученике четвртог разреда летњи распуст почиње по завршетку матурског испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2018. године, Свети Сава 27. јануара 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2019. године, Дан победе 9. маја 2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. Среда, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника.

План надокнаде дана изгубљених на екскурзији:

 

1.понедељак, 17.11.2018.године

2.уторак, 12.1.2019.године

3.среда, 23.2.2019.године

4.четвртак, 20.4.2019.године

5.петак, 11.5.2019.године

 

Због уједначавања школског календара 9.1.2018.године (среда)  настава ће се одвијати по распореду од понедељка, а 25.4.2019.године (четвртак) настава ће се одвијати по распореду од петка

 

Годишњи план рада школе 2018/2019 >>