2019/2020 Годишњи програм рада


Годишњи  програм  рада- школска 2019/2020. година

I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

2.  у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана

3. У оквиру 37, односно 33 петодневне наставне седмице, гимназија је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31. јануара 2020. године.

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године, a завршава се у петак, 19. јуна 2020. године.

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 22. маја 2020. gодине.

Прво полугодиште

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31. јануара 2020. године.

Друго полугодиште

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године, a завршава се у петак, 19.  јуна 2020. године. Друго полугодиште за ученике IV разреда завршава се у петак, 22. маја 2020. године.

Зимски распуст

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 31. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2020. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2020. године, а завршава се у петак, 14. фебруара 2020. године.

Пролећни распуст

Пролећни распуст почиње у среду, 15. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2019. године.

Летњи распуст

За ученике првог, другог и трећег летњи распуст почиње у суботу, 20. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике четвртог разреда летњи распуст почиње по завршетку матурског испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маја 2020. године, Видовдан 28. јуна 2020. године Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника.

План надокнаде дана изгубљених на екскурзији:

1.понедељак, 19.10.2019.године

2.уторак, 23.11.2019.године

3.среда, 14.12.2019.године

4.четвртак, 11.01.2020.године

5.петак, 22.02.2020.године

Због уједначавања школског календара 09.01.2020.године (среда)  настава ће се одвијати по распореду од понедељка, а 25.04.2020.године (четвртак) настава ће се одвијати по распореду од петка

Годишњи план рада школе 2019/2020 >>