Годишњи програм рада 2017/2018. година


Годишњи  програм  рада- школска 2017/2018. година

 

I, II и III разред има 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана.

У IV разреду има 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.

Прво полугодиште

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 2018. године.

Друго полугодиште

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године, a завршава се у четвртак, 21. јуна 2018. године. Друго полугодиште за ученике IV разреда завршава се у четвртак, 24. маја 2018. године.

Зимски распуст

Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године

Пролећни распуст

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.

Летњи распуст

За ученике првог, другог и трећег летњи распуст почиње у петак, 22. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике четвртог разреда летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2017. године.

Јесењи распуст

 Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2017. године

 У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2017. године, Свети Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, Дан победе 9. маја 2018. године, Видовдан 28. јуна 2018. године Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника.

План надокнаде дана изгубљених на екскурзији:

23.12.2017. (понедељак)

17.3.2018.   (уторак)

14.4.2018.   (среда)

19.5.2018.   (четвртак)

25.5.2018.   (петак-4.разред)

22.6.2018.   (петак-3.разред)

Због уједначавања школског календара 7.11.2017.године (уторак)  настава ће се одвијати по распореду од четвртка а 14.2.2018. године (среда) настава ће се одвијати по распореду од петка.