Документи


28.12.2017. – СТАТУТ – Гимназија у Лазаревцу >>

18.12.2017. – ПРЕДЛОГ СТАТУТА >>

ПРАВИЛНИК  О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА >>

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА >>

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ >>

Закон о основама система образовања и васпитања 7.10.2017. >>

Закон о средњем образовању и васпитању 7.10.2017. >>

Закон о средњем образовању и васпитању >>

СТАТУТ школе >>

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШК. 2017/2018. ГОДИНУ -Заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи >>