ONLINE учење


Распоред часова

У условима ванредног стања, принуђени смо на варијанту учења на даљину, преко једне од платформи, у нашем случају, Google. Протеклих дана учионице су формиране и […]


Планирање и ефикасна реализација наставе на даљину

У процесу планирања наставе. тј.часова који се реализују онлајн, тј.на даљину, уз интеракцију са ученицима посредством савремених технологија и свих платформи за учење на даљину, […]


Настава на даљину

Настава на даљину за ученике наше школе ће бити организована преко Гугл учионица. Ученици ће најпре морати да пошаљу одељењским старешинама мејл адресе, а затим […]