ONLINE учење


Настава на даљину – додатна подршка

Стручна служба школе припремила је материјал који се односи на додатну подршку ученицима и наставницима током трајања онлине наставе.Материјал је доступан на следећем линку. Pogledi: […]


Учење на даљину (ЗА РОДИТЕЉЕ)

Педагошка служба наше школе је припремила Упутство за родитеље у циљу квалитетнијег превазилажења проблема који се појављују  у измењеним околностима живота и функционисањa породице (изолација). […]