Буди и ти друштвењак


Воде: културолог др Сања Петковска и наставник филозофије Саша Стајчић

Циљ: радионица има за циљ да окупи младе заинтересоване и талентоване за друштвено-хуманистичке науке и помогне им у што бољем артикулисању сопственх интересовања и што успешнијег наставка школовања. Узраст који је циљна група радионице јесу ђаци виших разреда основне школе, и ђаци средњих школа и гимназија.

Теме:

1. Због чега су друштвене науке и хуманистика све мање популарни? Специфичности друштвено-хуманистичких наука, њихова релевантност и основни приступи.

Датум одржавања: 28. март 2020.

2. Мислим, дакле постојим: због чега је важно развијати свест о другима и нама самима? Идентитет, конформизам, друштвено деловање.

Датум одржавања: 11. април 2020.

3. Основе реторике и дебате: учимо ли нешто кроз сукобљавање мишљења?

Датум одржавања: 25. април 2020.

4. Високо образовање у друштвено-хуманистичким наукама. Упис факултета, стипендије и студије у земљи и иностранству.

Датум одржавања: 9. мај 2020.

5. Основе академског писања и методологије истраживања у друштвеним наукама.

Датум одржавања: 23. мај 2020.

6. Политика, друштвена заједница, доношење одлука и живот са различитим од нас.

Датум одржавања: 6. јун 2020.