2019/2020. Списак уџбеника


СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШК.2019/20.ГОДИНУ

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

ЧИТАНКА за први разред гимназија и средњих стручних школа; аутори: др Ана Стишовић Миловановић, др Оливера Радуловић, др Вукосава Живковић

 

ЧИТАНКА за други разред гимназија и средњих стручних школа; аутори: др Ана Стишовић Миловановић, др Вукосава Живковић

 

ЧИТАНКА за трећи разред гимназија и средњих стручних школа; аутори: др Оливера Радуловић и Ј. Журић

 

ЧИТАНКА за четврти разред гимназија и средњих стручних школа; аутор: др Оливера Радуловић

 

ГРАМАТИКЕ:

 

Српски језик за први разред гимназија и средњих стручних школа; аутори: др Душка Кликовац и мр Љиљана Николић

 

Српски језик за други разред гимназија и средњих стручних школа; аутори: др Душка Кликовац и мр Љиљана Николић

 

Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа; аутор: др Душка Кликовац

 

Српски језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа; аутор: др Душка Кликовац

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА, РАЧУАНРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 

ПМ – смер

Математика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Први разред Уџбеник
1. Издавачка кућа ,,Klett” д.о.о. Математика

Уџбеник са збирком задатака за први разред гимназија и средњих стручних школа

Др Небојша Икодиновић 650-02-174/2012-06 од 24.1.2013.
Збирке задатака
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Збирка решених задатака из математике 1 Вене Богославов 650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
2. ,,Круг” Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа Живорад Ивановић, Срђан Огњановић 650-02-353/2010-06 од 26.10.2010.

 

 

ПМ – смер

Математика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Други разред Уџбеник
1. Издавачка кућа ,,Klett” д.о.о. Математика

Уџбеник са збирком задатака за други разред гимназија

Др Небојша Икодиновић Др Слађана ДимитријевићДр Сузана Алексић 650-02-2444/2014-06 од 8.10.2014.
Збирка задатака
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Збирка решених задатака из математике 2 Вене Богославов 650-02-277/2008-06

од 21.7.2008.

2. ,,Круг” Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа Живорад Ивановић, Срђан Огњановић 650-02-293/2010-06

од 21.7.2010.

 

ПМ – смер

Математика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Трећи разред Уџбеник
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Математика за општу гимназију и гимназију природно – математичког смера Јован Кечкић 650-210/88

од 28.12.1988.

Збирка задатака
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Збирка решених задатака из математике 3 Вене Богославов 650-02-275/2008-06

од 21.7.2008.

2. ,,Круг” Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа Живорад Ивановић, Срђан Огњановић 650-02-332/2010-06

од 21.7.2010.

 

 

ПМ – смер

Математика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Четврти разред Уџбеник
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно Милутин Обрадовић, Душан Георгијев 650-45/90

од 15.2.1990.

Збирка задатака
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Збирка решених задатака из математике 4 Вене Богославов 650-02-276/2008-06

од 21.7.2008.

2. ,,Круг” Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа Живорад Ивановић, Срђан Огњановић 650-02-334/2010-06

од 21.7.2010.

 

 

ПМ – смер

Рачунарство и информатика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Први разред 1. ,,Клетт” Информатика, уџбеник за 1. разред гимназије Филип Марић 650-02-589/2013-06 од 12.2.2014.
2. ,,Круг” Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије Милан Чабаркапа 650-02-393/2013-06 од 6.1.2014.
3. ЈП ,,Завод за уџбенике” Рачунарство и информатика за 1. разред гимназија и средњих стручних школа Мирсад Имамовић 650-02-681/2010-06 од 27.1.2011.

 

 

ПМ – смер

Рачунарство и информатика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Други разред 1. ,,Клетт” Информатика за други разред гимназије Филип Марић, Душко Трифуновић, Ива Кљајић, Оливера Грачанин 650-02-524/2014-06 од 26.3.2015.
2. ЈП ,,Завод за уџбенике” Рачунарство и информатика Никола Клем 650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

 

 

 

ПМ – смер

Рачунарство и информатика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Трећи разред 1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић 650-02-324/2013-06 од 15.11.2013.
2. ,,Клетт” Информатика, уџбеник за 3. разред гимназије Филип Марић 650-02-361/2015-06 од 25.1.2016.

 

ПМ – смер

Рачунарство и информатика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Четврти разред 1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић 650-02-344/2015-06 од 27.1.2016.
2. ,,Круг” Рачунарство и информатика, уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије природно – математичког и општег смера Милан Чабаркапа 650-02-536/2010-06 од 26.10.2010.

ДЈ – смер

Математика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Први разред Уџбеник
1. Издавачка кућа ,,Klett” д.о.о. Математика

Уџбеник са збирком задатака за први разред гимназија и средњих стручних школа

Др Небојша Икодиновић 650-02-174/2012-06 од 24.1.2013.
Збирка задатака
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Збирка решених задатака из математике 1 Вене Богославов 650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
2. ,,Круг” Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа Живорад Ивановић, Срђан Огњановић 650-02-353/2010-06 од 26.10.2010.

 

ДЈ – смер

Математика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Други разред Уџбеник
1. Издавачка кућа ,,Klett” д.о.о. Математика

Уџбеник са збирком задатака за други разред гимназија

Др Небојша Икодиновић Др Слађана ДимитријевићДр Сузана Алексић 650-02-2444/2014-06 од 8.10.2014.
Збирка задатака
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Збирка решених задатака из математике 2 Вене Богославов 650-02-277/2008-06

од 21.7.2008.

2. ,,Круг” Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа Живорад Ивановић, Срђан Огњановић 650-02-293/2010-06

од 21.7.2010.

ДЈ – смер

Математика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Трећи разред Уџбеник
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Математика за гимназију друштвено – језичког смера и стручне школе: медицинску, шумарску, дизајнерску, трговинску, угоститељску и правну Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић 650-166/89

од 26.16.1989.

Збирка задатака
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Збирка решених задатака из математике 3 Вене Богославов 650-02-275/2008-06

од 21.7.2008.

2. ,,Круг” Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа Живорад Ивановић, Срђан Огњановић 650-02-332/2010-06

од 21.7.2010.

 

 

ДЈ – смер

Математика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Четврти разред Уџбеник
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Математика са збирком задатака за гимназију друштвено – језичког смера и стручне школе са два часа недељно Ендре Пап, Загорка Лозанов Црвенковић 650-711/89

од 5.4.1990.

Збирка задатака
1. ЈП ,,Завод за уџбенике” Збирка решених задатака из математике 4 Вене Богославов 650-02-276/2008-06

од 21.7.2008.

2. ,,Круг” Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа Живорад Ивановић, Срђан Огњановић 650-02-334/2010-06

од 21.7.2010.

 

 

ДЈ – смер

Рачунарство и информатика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Први разред 1. ,,Клетт” Информатика, уџбеник за 1. разред гимназије Филип Марић 650-02-589/2013-06 од 12.2.2014.
2. ,,Круг” Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије Милан Чабаркапа 650-02-393/2013-06 од 6.1.2014.
3. ЈП ,,Завод за уџбенике” Рачунарство и информатика за 1. разред гимназија и средњих стручних школа Мирсад Имамовић 650-02-681/2010-06 од 27.1.2011.

 

ДЈ – смер

Рачунарство и информатика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Други разред 1. ,,Клетт” Информатика за други разред гимназије Филип Марић, Душко Трифуновић, Ива Кљајић, Оливера Грачанин 650-02-524/2014-06 од 26.3.2015.
2. ЈП ,,Завод за уџбенике” Рачунарство и информатика Никола Клем 650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

 

 

 

ДЈ – смер

Рачунарство и информатика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Трећи разред 1. Издавачка кућа ,,Klett” д.о.о.

 

Информатика 3, уџбеник за трећи разред гимназије Филип Марић ISBN: 978-86-7762-968-7

 

 

ДЈ – смер

Рачунарство и информатика

 

Разред Ред. бр. Назив издавача Назив уџбеника Име / имена аутора Број и датум решења министра
Четврти разред 1. Издавачка кућа ,,Klett” д.о.о.

 

Рачунарство и информатика 4, за четврти разред гимназије Филип Марић, Весна Маринковић ISBN: 978-86-7762-868-0

 

 

Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике је закључило да су најбоље особине предложених уџбеника, односно уџбеничких комплета то што су писани на основу важећег програма математике у гимназијама, њихова садржајност, прегледност, јасноћа, сликовитост и примереност узрасту ученика. Сви су писани разумљивим језиком, прилагођени индивидуалном раду, садрже разноврсне налоге и задатке за све нивое постигнућа и олакшавају припрему наставника за час у скаладу са Општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета за предмет математика. Стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења које ученици треба да поседују на крају гимназијског образовања и постављени су на три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. Стручно веће верује да ови уџбеници доприносе подизању нивоа математичке писмености а тиме и нивоа образовања уопште у популацији младих.

CТРАНИ ЈЕЗИЦИ

 

Руски језик (за оба смера)

Први разред –  До встречи в России 1,  Завод за уџбенике Београд, 2009

Уџбеник и радна свеска за први разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Вићентијевић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вујовић

Други разред –  До встречи в России 2, Завод за уџбенике Београд, 2015

Уџбеник и радна свеска за други разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

Трећи разред –   До встречи в России 3, Завод за уџбенике Београд

Уџбеник и радна свеска за трећи разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

Четврти разред – До встречи в России 4, Завод за уџбенике Београд

Уџбеник и радна свеска за четврти разред гимназије и средњих стручних школа

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић

 

Латински језик (оба смера)

Први разред – Латински језик за гимназије-прва година учења,

Марјанца Пакиж,Драгана Димитријевић, 2003.година ЈП „Завод за уџбенике“

Други разред – Латински језик други разред гимназије ,

М. Пакиж, Тања К. Ваш, М.Кисић, 2003.година ЈП „Завод за уџбенике“

 

Француски језик (оба смера)

Први разред – Belleville 2 –  Cle International, (Data status) 2009.

Autori – Thiery Gallier, Odile Grand Clement

Други разред – Belleville 2 –  Cle International, (Data status) 2009.

Autori – Thiery Gallier, Odile Grand Clement, AlineVolte, Vicki Moore

Трећи разред – Belleville 3 –  Cle International, (Data status) 2009.

Autori – Thiery Gallier, Odile Grand Clement

Четврти разред – Le Nouveau Taxi 3 –  Hachette, FLE, 2010

Autori – Robert Bernard, Anne Marie Johnson

 

Енглески језик

Друштвено-језички смер

Први разред – Focus 2, Pre-intermediate, Акроноло, Pearson (за сва одељења)

Други разред – Focus 3, Intermediate, Акроноло, Pearson (за сва одељења)

Трећи разред – Focus 4, Upper- intermediate, Акроноло, Pearson (за сва одељења)

Четврти разред – Focus 5, Advanced, Акроноло, Pearson (за сва одељења – први странијезик)

Solutions, Upper- intermediate, Еnglish Book, Tim Falla, Paul A. Davis (одељење 4/2, 4/3- други страни језик ) ПРВО ИЗДАЊЕ

 

 

Природно-математички смер

Први разред – Focus 2, Pre-intermediate, Акроноло, Pearson

Други разред – Focus 3, Intermediate, Акроноло, Pearson

Трећи разред – Focus 4, Upper- intermediate, Акроноло, Pearson

Четврти разред – Focus 4, Upper-intermediate, Акроноло, Pearson

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ИЗ ИСТОРИЈЕ

 

Прва година:

 1. Историја за први разред гимназије општег, природно математичког и друштвено-језичког смера, Данијела Стефановић, Снежана Ферјанчић, Радивој Радић и Зорица Недељковић, Фреска, Београд 2013.
 2. Историја за први разред гимназије свих смерова, Илијин Душан, Катић Татјана, ЗУОВ, Београд 2013.
 3. Историја за први разред гимназија, Мирко Обрадовић, КLETT, Београд 2012.

 

Друга година друштвено-језичког смера:

 1. Историја за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Радивој Радић, Јасмина Милановић, Фреска, Београд 2016.
 2. Историја 2, уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког и општег типа, Срђан Пириватрић, КLETT, Београд
 3. Историја за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Смиља Марјановић Душанић и Марко Шуица, ЗУОВ, Београд, 2002.
 4. Историја за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Катарина Митровић, ЗУОВ, Београд

 

Друга година природно-математичког смера:

 1. Историја за други разред гимназије природно-математичког смера, Биљана Крстић, Александар Крстић, ФРЕСКА, Београд 2013.

 

Трећа година друштвено-језичког смера:

 1. Историја за трећи разред општег и друштвено-језичког смера, Радош Љушић, ФРЕСКА, Београд, 2014.
 2. Историја 3, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког и општег типа, Војин Дабић, Михаел Антоловић, Душан Омчикус, KLETT, Београд
 3. Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Драгомир Бонџић, Коста Николић, ЗУОВ, Београд

 

 

Трећа година природно-математичког и

Четврта година друштвено-језичког смера

 

 1. Историја за трећи разред гимназије природно-математичког и четврти разред друштвено-језичког смера и општег типа, Мира Радојевић, КLETT, Београд 2014.
 2. Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, Ђурић Ђорђе, Павловић Момчило, ЗУОВ, Београд 2018.
 3. Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвеножјезичког смера, Радош Љушић, Љубодраг Димић, ФРЕСКА, Београд 2013.

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ГЕОГРАФИЈУ

 

ПРВИ РАЗРЕД

 1. „Географија 1, уџбеник за први разред гимназије“ – Д.Шабић, Р.Галић, С.Вујадиновић, „Нови Логос“, Београд 2019.

Уџбеник је конципиран према плану и програму наставе географије за први разред гиманзије. Објашњења су јасна, потпуна, садржајна. После сваке наставне јединице је тест са питањима и задацима за обнављање, повезивање и примену научених садржаја.

 

 1. „Географија за први разред гимназије“ – В.Ковачевић, Б.Младеновић Кљајић, „КЛЕТТ“, Београд, 2013;

 

 1. „Географија – уџбеник за први разред гимназије“ – Љ. Гавриловић, Д. Гавриловић, С.Ђурић, „ЗУНС“, Београд, 2019.

 

ДРУГИ  РАЗРЕД

 1. „Географија 2 – уџбеник за други разред гимназије“ – С.Вујадиновић, Д.Шабић, „Нови Логос“, Београд, 2014.

 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД

 1. „Географија за први или трећи разред гимназије“ – М.Грчић и група аутора, „ЗУНС“, Београд, 2008.

 

 

СПИСАК  УЏБЕНИКА У ОКВИРУ АКТИВА   ФИЗИКЕ ,БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ  2019/2020  ГОДИНУ

 

 

БИОЛОГИЈА

 

Друштвено-језички смер

 

Први разред – нема акредитованих уџбеника

Други разред – нема акредитованих уџбеника

Трећи разред-Биологија трећи разред  гимназије друштвено-језичког смера, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Драгана Цветковић, , Завод за уџбенике и наставна средства,2008

 

Природно-математички смер

 

Први разред– нема акредитованих уџбеника

Други разред – нема акредитованих уџбеника

Трећи разред – Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера, Р. Коњевић, Г. Цвејић, Ј. Ђорђевић, Н.Недељковић, Завод за уџбенике и наставна средства,2006

Четврти разред – Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера, Д.  Цветковић, Д. Лакушић, А. Кораћ, С. Јовановић, Завод за уџбенике и наставна средства,2014

 

 

ХЕМИЈА

 

Друштвено-језички смер

Први разред – Хемија за први разред гимназије свих смерова, Татјана Недељковић, Нови           Логос

Други разред –  Неорганска хемија, Момчило Јоветић, Завод за уџбенике

 

Природно-математички смер

 

Први разред – Хемија за први разред гимназије свих смерова, Татјана Недељковић, Нови           Логос

Други разред – Неорганска хемија за други разред средње школе, Розалија Хорват, Завод за уџбенике

Трећи разред – Хемија за трећи разред гимназије, Александра Стојиљковић, Завод за уџбенике

Четврти разред – Хемија за четврти разред гимназије, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић, Завод за уџбенике

 

 

ФИЗИКА

 

Друштвено-језички смер

Први разред – Физика  за први разред гимназије , Милан О. Распоповић,Завод за уџбенике

Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред гимназије, Бранислав Цветковић, Милан О.Распоповић,Завод за уџбенике

Други разред – Физика 2-уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за други разред гимназије средњих медицинских школа, Милан О.Распоповић, Татјана Бобић, Завод за уџбенике

Трећи разред – Физика 3 , уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера, Милан О.Распоповић,Зоран М.Распоповић,Завод за уџбенике

Физика 3, збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић,Круг

Четврти разред – Физика 4, уџбеник за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера, Милан Распоповић и др., Завод за уџбенике;

Физика 4, збирка задатака и тестова за 4. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг.

 

 

Природно-математички смер

 

Први разред – Физика  за први разред гимназије , Милан О. Распоповић,Завод за уџбенике

Збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред гимназије, Бранислав Цветковић, Милан О.Распоповић,Завод за уџбенике

Други разред – Физика за други разред гимназије, природно-математички смер, Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић и Зоран М. Распоповић, Завод за уџбенике;

Физика 2, збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Наташа Чалуковић и Наташа Калдебург, Круг.

Трећи разред – Физика за трећи разред гимназије општег и природно-математичког смера, Милан О. Распоповић, Завод за уџбенике;

Физика 3, збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг.

Четврти разред – Физика  уџбеник за 4. разред гимназије природно-математичког смера, Иван Аничин, Завод за уџбенике

Физика 4, збирка задатака и тестова за 4. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг.

Астрономија за гимназију, Александар Томић и Милан Димитријевић, Завод за уџбенике;

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 1. ГOДИНA

Maринa Чудoв, Ликoвнa културa – Уџбeник зa први рaзрeд гимнaзиje друштвeнo-jeзичкoг смeрa и oпштeг тимa, Клeтт, Бeoгрaд

 

Maринa Чудoв, Ликoвнa културa – Уџбeник зa први рaзрeд гимнaзиje прирoднo-мaтeмaтичкoг смeрa, Клeтт, Бeoгрaд

 

 1. ГOДИНA

Лидиja Жупaнић Шуицa, Ликoвнa културa – Уџбeник зa други рaзрeд гимнaзиje друштвeнo-jeзичкoг смeрa и oпштeг типa, Клeтт, Бeoгрaд.

 

Лидиja Жупaнић Шуицa, Ликoвнa културa -Уџбeник зa други рaзрeд гимнaзиje прирoднo-мaтeмaтичкoг смeтa, Клeтт, Бeoгрaд

 

 1. ГOДИНA

Лидиja Жупaнић Шуицa, Ликoвнa културa –

Уџбeник зa трeћи рaзрeд гимнaзиje друштвeнo-jeзичкoг смeрa, Клeтт, Бeoгрaд

 

 1. ГOДИНA

Лидиja Жупaнић Шуицa, Ликoвнa културa –

Уџбeник зa чeтврти рaзрeд гимнaзиje друштвeнo-jeзичкoг смeрa, Клeтт, Бeoгрaд

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

(оба смера)

 

Први разред

Соња Маринковић: Музичка култура за гимназије, Завод за уџбенике, 2013, Београд

 

Соња Маринковић: Музичка култура за први разред гимназије друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, 2015, Београд

 

Соња Маринковић: Музичка култура за први разред гимназије природно-математичког смера и гимназије општег типа, Завод за уџбенике, 2015, Београд

 

Други разред

Соња Маринковић: Музичка култура за гимназије, Завод за уџбенике, 2013, Београд

 

Соња Маринковић: Музичка култура за други  разред гимназије друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, 2016, Београд

 

Соња Маринковић: Музичка култура за други  разред гимназије природно-математичког смера и гимназије општег типа, Завод за уџбенике, 2016, Београд

Трећи разред

Соња Маринковић: Музичка култура за гимназије, Завод за уџбенике, 2013, Београд

 

Соња Маринковић: Музичка култура за трећи  разред гимназије друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, 2017, Београд

 

Четврти разред

 

Соња Маринковић: Музичка култура за гимназије, Завод за уџбенике, 2013, Београд

 

Соња Маринковић: Музичка култура за четврти  разред гимназије друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, 2018, Београд