2019/2020 Минималан број бодова на пријемном испиту по смеровима


Природно-математички смер    79.86

Друштвено-језички смер            61.56